MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Presidenta

MERCEDES ECHEGARAY GIMÉNEZ

Vicepresidente

SILVIA DÍAZ
DEL FRESNO

Directora Gerenta

FERNANDO PAYÁN VILLARRUBIA

Director Técnico

PEDRO ANTONIO CARABALLO COLLADO

Director Financiero